Bezoekinfo en ANBI gegevens

Stichting Driels Museum

Teisterbandstraat 38

5331 CR Kerkdriel

Telefoon 0418 – 551160 (tijdens openingsuren)

Ons museum is op de begane grond voor rolstoelers toegankelijk. We hebben helaas geen lift in ons gebouw zodat de bovenverdieping alleen per trap (vrij steil) bereikbaar is.

Contactadres

Mevrouw Maria te Voert – van Beek

Telefoon 0418 – 632491

E-mailadres

info@drielsmuseum.nl

Openingsuren

Zondag                14.00 uur – 17.00 uur

Maandag             19.30 uur – 22.30 uur

Geen openstelling  in 2019 op de zondagen 3 maart (Carnaval) - 21 april (eerste Paasdag) - 9 juni (eerste Pinksterdag) - 23 juni (Jaarmarkt Op d'n Delkant) - 14 juli (Kermis)

en op de maandagen 4 maart (Carnaval) - 23 april (tweede Paasdag) - 10 juni (tweede Pinksterdag) - 15 juli (Kermis)

Algemeen

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage ten behoeve van het museum is echter zeer welkom.

Rondleidingen worden op verzoek gegeven door vrijwilligers van het museum.

Groepsrondleidingen buiten de openingstijden kunnen op afspraak (via e-mail info@drielsmuseum.nl of telefoon 0418-632491) worden verzorgd tegen een geringe vergoeding.

In het museum zijn exemplaren te koop van uitgegeven Drielse Vertellingen, boeken en prenten.

Bezoekvoorwaarden Driels Museum.

Door op onderstaande link te klikken kunt u desgewenst de voorwaarden inzien.

Bezoekvoorwaarden Driels Museum

Privacy protocol

Door op onderstaande link te klikken kunt u desgewenst het protocol inzien.

Privacy protocol Driels Museum

ANBI-gegevens

Ons museum is een door de belastingdienst erkende instelling. Daardoor zijn giften en donaties aan ons museum voor de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar. Uiteraard onder de door de belastingdienst gestelde regels en voorwaarden.

Om aan onze verplichtingen tegenover de belastingdienst te voldoen geven wij u onderstaand de relevante informatie.

Naam: Stichting Driels Museum

Bankrekening: NL 63 RABO 0125197403

Fiscaal nummer: 0087 05 094

Contactgegevens: zie hierboven

Bestuurssamenstelling: zie menu-item "Organisatie"

Beleidsplan: klik op deze link om in te zien Beleidsplan Driels Museum 2014-2019

Beloningsbeleid: de stichting kent geen leden maar bestaat uitsluitend uit vrijwilligers welke geen geldelijke bijdragen leveren. Ook het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers. Geen der vrijwilligers ontvangt enige vorm van vergoeding.

Doelstelling: de stichting heeft ten doel bekendheid te geven aan de geschiedenis van de "oude" gemeente Maasdriel door het bijeenbrengen, verzamelen en tentoonstellen van objecten, foto's en documenten in een speciaal daarvoor in stand gehouden museum; door het (doen) geven van voorlichting over deze objecten, foto's en documenten en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.

 

Museumregister: ons museum heeft sinds 2007 het keurmerk "Geregistreerd Museum". Een erkenning door de stichting Museumregister Nederland. Als u wilt weten wat dit allemaal inhoudt dan kunt desgewenst een informatieblad hierover inzien door te klikken op de link  Informatieblad Geregistreerde Musea.pdf

 

Uitgeoefende activiteiten: 2017

 

10 nov                  Presentatie "Drielse Vertellingen" editie 2017

25 okt                   Opname door Omroep Gelderland voor het programma "Alles plat" in het museum

30 sept                  Opnemen "kletscorner" in winkelcentrum Delkant voor dorpsfilm door André Versteeg

28 sept                 Groepsontvangst "nichtjesdag" familie Vissers

30 aug                  Presentatie wandelboekjes "Langs monumenten in de Bommeerwaard" om 16.00 uur

25 aug                  Groepsontvangst gezelschap Lap uit Zaltbommel

25 juni                  Deelname aan jaarmarkt Delkant te Kerkdriel 

12 juni                 Groepsbezoek Mgr. Zwijsenschool 3 groepen 5

11 juni                 Opening foto-expositie kermisfoto's 1989

10 juni                 Groepsontvangst familie van Beurden-de Gier

30 mei                 Historische rondwandeling route dorp met voltallig college B & W van Maasdriel

9 april                  Overhandigen cheque Rabo Clubkas Campagne door de heer Ivar Schippers

2 april                  Lezing door Marjan Witteveen over de "oude" N.H. Kerk

14 januari            Groepsontvangst familie van Zanten

2 januari              Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers Driels Museum

 

Financiele verantwoording:

 

Voor balans klik hier Balans31-12-2017 om in te zien en voor resultatenrekening Resultatenrekening2017