Nieuws

Drielse Vertellingen en Ridders van Gelre

Vrijdagavond 18 november vond de uitreiking plaats van de eerste Drielse Vertellingen 2022. Gelukkig kon deze jaarlijkse traditie van het Driels Museum, na 2 coronajaren weer fysiek plaatsvinden. Echter dit keer niet in het Driels Museum, vanwege de lopende expositie “in het spoor van Zwijsen”, maar in de aula van de Deken Wehmeijerschool in Velddriel. Het was een geschikte locatie, temeer om dat het eerste exemplaar werd uitgereikt aan pastor Leendert Spijkers, die zijn jeugdjaren doorbracht in Velddriel. Zijn Velddrielse jeugd en zijn verder carrière werden mooi in de Drielse Vertellingen opgetekend door Paul van de Bighelaar, die als redacteur en schrijver weer een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze editie. Hiermee wil ik het andere redactielid Niels van Houten niet tekort doen. Hij zorgde ook voor het grafisch ontwerp en schreef een artikel over...