Expositie “Religieus Erfgoed in de “oude”Gemeente Maasdriel”

okt 4, 2008

Geloven in Gelderland is onderdeel van het landelijke Jaar van het Religieus Erfgoed. In de maanden oktober tot en met december doen een groot aantal Gelderse musea mee aan het festival “Geloven in Gelderland”. Ook het Driels Museum neemt hieraan deel en heeft een expositie ingericht over de vijf kerken van de “oude” gemeente Maasdriel. Uit de kluizen en archieven van de kerkbesturen zijn veel historische kunstvoorwerpen en objecten tevoorschijn gekomen.

Deze lang verborgen en nooit tentoongestelde stukken zijn op deze expositie te bewonderen. Helaas had burgemeester mevrouw Ada Boerma – van Doorne op het laatste moment, wegens omstandigheden, laten weten de opening niet te kunnen verrichten zoals was afgesproken. Wethouder Ton Verachtert heeft die taak op zich genomen en in zijn heel eigen stijl,  nagenoeg onvoorbereid, ten uitvoer gebracht.

Een flink aantal genodigden had de weg naar het museum weten te vinden en ook de pers was ruim vertegenwoordigd. De voorzitter van de Stichting Driels Museum, de heer Ansfried Goesten, gaf een korte uiteenzetting over de voorbereiding en opzet van deze tentoonstelling. Hij bedankte de kerk- en parochiebesturen voor hun spontane medewerking. Hij bedankte ook de werkgroep voor het vele werk dat afgelopen halfjaar in het opzetten van de tentoonstelling is gestoken. Een speciaal dankwoord was er voor vier “extra” vrijwilligers te weten de dames Beckmann, van Bockel, Lotens en Meuleman. Zij zorgden voor het inrichten van de vitrines en het maken van de prachtige bloemstukken. Het is zeker de moeite waard om tot 31 december in ons museum te komen bekijken wat er aan uniek materiaal te zien is. Vervolgens gaf hij het woord aan Ton Verachtert. Die vertelde zich uit zijn tijd als raadslid in de jaren zeventig nog duidelijk de boosheid van een aantal toen al “oudere” raadsleden te herinneren als de sloop van de Drielse kerken ter sprake kwam. Achteraf is gebleken dat het besluit om te slopen eigenlijk nooit genomen had mogen worden. Maar gedane zaken nemen geen keer en hij zei zeer benieuwd te zijn naar de bewaard gebleven restanten uit de Drielse religieuze historie. Hij opende de expositie door de verlichting in de expozaal te ontsteken.

Alle aanwezigen namen daarna, onder het genot van een drankje, ruim de tijd het tentoongestelde te bewonderen. Op onderstaande foto is een in 1963 in Parijs vervaardigd schilderij te zien. Daarop een portret van “bouwpastoor” Zegers en “zijn” kerk.  Er is een speciale publiekswebsite waar belangstellenden veel informatie over de deelnemende musea en de thema’s kunnen vinden.  Neem daarom ook eens een kijkje op www.geloveningelderland.nl.