Informatie en ANBI

Stichting Driels Museum

Teisterbandstraat 38
5331 CR Kerkdriel

Telefoon:
0418 – 551160 (tijdens openingsuren)

Ons museum is op de begane grond voor rolstoelers toegankelijk. We hebben helaas geen lift in ons gebouw zodat de bovenverdieping alleen per trap (vrij steil) bereikbaar is.

Contactadres

John van Bergenhenegouwen

Telefoon:
06-51196942

E-mailadres
info@drielsmuseum.nl

Algemeen

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage ten behoeve van het museum is echter zeer welkom. Rondleidingen worden op verzoek gegeven door vrijwilligers van het museum. Groepsrondleidingen buiten de openingstijden kunnen op afspraak (via e-mail info@drielsmuseum.nl of telefoon 06-51196942) worden verzorgd tegen een geringe vergoeding.

In het museum zijn exemplaren te koop van uitgegeven Drielse Vertellingen, boeken en prenten.

ANBI-Gegevens

Ons museum is een door de belastingdienst erkende instelling. Daardoor zijn giften en donaties aan ons museum voor de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar. Uiteraard onder de door de belastingdienst gestelde regels en voorwaarden. Om aan onze verplichtingen tegenover de belastingdienst te voldoen geven wij u onderstaand de relevante informatie.

Naam: Stichting Driels Museum
Bankrekening: NL 63 RABO 0125197403
Fiscaal nummer: 0087 05 094
Beleidsplan: klik op deze link om in te zien Beleidsplan Driels Museum 2023-2027

Beloningsbeleid: de stichting kent geen leden maar bestaat uitsluitend uit vrijwilligers welke geen geldelijke bijdragen leveren. Ook het stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers. Geen der vrijwilligers ontvangt enige vorm van vergoeding.

Doelstelling: de stichting heeft ten doel bekendheid te geven aan de geschiedenis van de “oude” gemeente Maasdriel door het bijeenbrengen, verzamelen en tentoonstellen van objecten, foto’s en documenten in een speciaal daarvoor in stand gehouden museum; door het (doen) geven van voorlichting over deze objecten, foto’s en documenten en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.

Museumregister: ons museum heeft sinds 2007 het keurmerk “Geregistreerd Museum”. Een erkenning door de stichting Museumregister Nederland. Als u wilt weten wat dit allemaal inhoudt dan kunt desgewenst een informatieblad hierover inzien door te klikken op de link  Informatieblad Geregistreerde Musea.pdf

Het dagelijks bestuur van het Driels Museum bestaat uit:

Voorzitter – Ansfried Goesten
Secretaris – John van Bergenhenegouwen
Penningmeester – Willy van Lieshout

Financiele verantwoording:

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2023