Maria te Voert-van Beek 40 jaar bij ons museum

sep 1, 2020

Maria te Voert-van Beek woonde nog geen jaar in Kerkdriel toen ze van de achterbuurman van haar schoonouders – de heer Piet Versteegh – de vraag kreeg of notuleren bij de Oudheidskamer misschien iets voor haar was. Zou mooi een soort inburgering kunnen zijn. Maria wilde eerst wel weten wat dat dan zoal inhield en werd uitgenodigd om op 9 mei 1980 kennis te komen maken met de leden van de commissie op het oude gemeentehuis op het plein. Daar trof ze de heren Piet Versteegh – Jan van Boxtel – Jan van Heeswijk – Frans Goesten – Gerard Goesten – Piet van den Anker – Gerrit de Rouw – Rob Glaudemans en mevrouw Corrie van den Biggelaar-Vos. Maria had het gevoel dat dit een soort “ballotage” was maar kreeg instemming om als notulist de club te versterken. Aangezien ze in verwachting was schoof ze pas op 1 september 1980 aan bij haar eerste echte vergadering. De eerste twee vergaderingen waren nog op het gemeentehuis en daarna om beurten bij de leden thuis.

Op de eerste vergadering kreeg ze te horen: Ga maar zitten, bemoei je nergens mee, houd je mond en notuleer. Als ze de notulen had uitgewerkt ging ze naar het postkantoor om die te kopiëren en daarna thuis te bezorgen bij de leden. De commissieleden kregen van de gemeente per jaar een kleine vergoeding maar Maria was onbezoldigd.

De Oudheidskamer was toen nog gevestigd in de oude R.K. Jongensschool in de Leijensteinstraat. In 1985 verhuisde de collectie naar de huidige locatie in de voormalige Protestant Christelijke School aan de Teisterbandstraat. In april 1999 wijzigde de naam van Oudheidskamer naar Driels Oudheidkundig Museum. En op 19 augustus 2003 werd de huidige naam Stichting Driels Museum bij een notariële akte vastgelegd. Op 2 maart 2007 verkreeg het museum de status van geregistreerd museum. Al deze veranderingen heeft Maria als enige van alle nu nog actief zijnde vrijwilligers meegemaakt.

Jaren later toen Rob Glaudemans als secretaris vertrok werd Maria die vrijwilligster was geworden gekozen in het bestuur. Vele bestuursleden en vrijwilligers heeft ze zien gaan en zien komen. Een prachtige prestatie om dat zoveel jaren vol te houden.