Moderne techniek in un aauw aondoend verhaoltje

nov 28, 2021

Unne schaopherder lopt meej zun schaope erges weitweg midde op de heeij es ie unne gloedneije BMW 645 cabrio in unne grote stofwolk aon ziet komme. De sjofeur, unne vent in un duur pak van Versace, meej schoen van Gucci, unne zonnebril van Ray Ban en unne stropdas van Yves Laurent, stopt en gaot uit ut raom hange.

“Es ik jou precies vertel hoeveul schaope degge het, krijk ur dan een van oe?” vraogt ie aan den herder. Den herder kekt de yup aon en zeet: “Oké worrom nie”.

De yup vat drek zunne laptop op zunne slip en verbeint die via bluetooth meej zun mobieltje van de KPN. Hij makt un gprs verbeinding meej internet, surft nor unne website van NASA en kiest un navigaosiesysteem om zun exacte positie te bepaole. Hij stuurt vervolges de uitkomste naor unnen aandere satelliet van de NASA, die ut hele gebied scant en um un haorscherpe foto stuurt. De yup opent Adobe Photoshop en stuurt die foto nor un laboratorium in Hamburg dettum nao inkele seconden un E-mail stuurt op zunne Palm Pilot meej de bevestiging dettu foto is bewerkt en opgeslagen. Via un ODCB connectie makt ie un verbeinding meej un MS-SQL database en in un spreadsheet van Excel meej honderde ingewikkelde formules laojt ie alle gegevens via de E-mail van zunnen Blackberry. Nao inkele minute gift ut programma un antwoord van 150 pagina’s in kleur en de yup drukt deze af op zunne mini HP laserjet.

Hij kekt den herder aon en zeet: “Gij het exact 386 schaope”. “Dè klopt” zeet den herder “ge meugt dus un schaop uitzuke”.

De yup stapt uit, zuukt un beest uit en douwt ut in zunnen achterbak.

Dan zeet den schaopherder: “Heej es ik nouw jouw beroep raoj gifde gij dan mijn beest trug?”. De yup dinkt effu nao en zeet: “Oké worrom ok nie?”. Den herder zeet tege um: “Gij zeit unnen manager”. “Ongeleufelluk” zeet de yup “hoe wette gij dè”.

“Oh des nie zu moejelluk” zeet den herder. “Gij dukt hier op zonder dè iemand oe dè gevraogd heet, ge stelt un vraog waor niemand op zit te waachte en ge wilt betaold worre vur ut antwoord dè ik al lang wies…….. Bovendien wette ginne flikker van mijn vak af en ok nie van beeste dus gif me nouw munnen hond mar trug”.