Nieuwjaarsbijeenkomst

jan 12, 2007

Vrijdagavond 19.00 uur kwamen bestuur, ereleden en vrijwilligers bijeen in het Driels Museum. De bedoeling was om in een gezellige sfeer bij te praten, terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken naar de toekomst. Bij binnenkomst werd iedereen voorzien van een glaasje champagne en werden over en weer de beste wensen uitgewisseld. Toen iedereen was gearriveerd nam het gezelschap plaats aan de feestelijk opgestelde tafels waar voorzitter Ansfried Goesten terugkeek op de activiteiten van het afgelopen jaar en de vorderingen die zijn geboekt op weg naar de status van geregistreerd museum. In de loop van januari zullen we deze officiële erkenning wel tegemoet mogen zien. Vervolgens richtte hij het woord tot mevrouw Greet Moors die afgelopen september haar werkzaamheden als penningmeester van de stichting na ruim twintig jaar heeft neergelegd. Zij werd uitvoerig bedankt voor het vele werk dat zij als schatbewaarder en bestuurslid in die lange jaren heeft verricht. Na alle lofuitingen werd Greet volkomen overdonderd door de voorzitter die haar mededeelde dat het bestuur had besloten om haar tot erelid van de stichting te benoemen. Hij overhandigde haar een oorkonde en door Maria te Voert kreeg Greet een prachtig boeket bloemen aangeboden. Vervolgens was het aan Greet om het gereedstaande buffet te openen. Onder het genot van het heerlijk eten en alle mogelijke drankjes gingen vele anekdoten uit het verleden met betrekking tot Greet over de tafel. Antoon Vissers had speciaal voor Greet een verhaal in driels dialect geschreven over een “geleerd vèrken” wat hij zelf voorlas. Iedereen genoot van dit verhaal waarvan Greet na afloop de tekst kreeg overhandigd. Hierna werd het nog een heel gezellig samenzijn dat tot in de kleine uurtjes voortduurde.