Opening Expositie in het spoor van Zwijsen in het Driels Museum

okt 18, 2022

Op de zonnige zondagmiddag 16 0ktober vond, onder grote belangstelling, de opening plaats van de expositie over het leven en de werken van de in Driel geboren Mgr. Joannes Zwijsen. De opening werd verricht door Zuster Veerle De Belder van de Zusters van Liefde in Tilburg, die jarenlang in Driel woonde. Zij vertelde kort over het leven van Mgr. Zwijsen, waarna de Zwijsen cantate ten gehore werd gebracht. Deze cantate werd in 1927 geschreven door de Drielse huisarts Richard van Pelt, destijds bij gelegenheid van de onthulling van het Mgr. Zwijsenmonument op het Mgr. Zwijsenplein. Voor de 2e keer in zijn bestaan werd het monument, welke nu tijdelijk bij het Driels Museum staat, onthuld. Nu als opening van de Expositie “In het spoor van Zwijsen” Na de toespraak en de opening mochten enkele kinderen van de Mgr. Zwijsenschool hun projecten, met betrekking tot Mgr Zwijsen onthullen, welke ook in het museum te zien zijn. Daarna konden de gasten de ingerichte expositie bekijken. In de expositie is een tijdsbalk van het leven van Zwijsen te zien. Verder is er aandacht voor de congregaties die Zwijsen op richtte met speciaal een tijdsbalk van de zusters van Liefde in Kerkdriel. Ook de werken van de fraters en de zusters komen aan bod in de expositie. De expositie is voor iedereen te zien tot medio februari 2023, tijdens openingstijden in het Driels museum Teisterbandstraat 38 Kerkdriel.

Openingsspeech door Zuster Veere De Belder
Bisschoppelijke belangstelling voor illustere voorganger
Prachtige maquette van het voormalige Drielse Klooster. Nu te zien in het Driels Museum