Opening expositie “Terugblik op het plattelandsvrouwengebeuren eind vorige eeuw”

mrt 14, 2009

De foto’s bij dit item zijn gemaakt en ter beschikking gesteld door Trudy van der Zalm.

In 2009 zou de afdeling Kerkdriel van de Nederlandse Bond Van Plattelandsvrouwen 40 jaar hebben bestaan. Opgericht in 1969 dus…….. maar helaas is de afdeling in 1998 opgeheven. Een aantal leden van de opgeheven afdeling Kerkdriel van de NBVP hebben het plan opgevat om terug te blikken op die mooie tijd. Op 14 maart opende daardoor de Expositie “Terugblik op het plattelandsvrouwengebeuren eind vorige eeuw” in het Driels Museum te Kerkdriel en zal tot eind april voor iedereen te bezichtigen zijn.

We willen tijdens deze expositie weer het vertrouwde plattelandsvrouwengevoel ervaren met elkaar zoals we dat 29 jaar lang samen hebben gedeeld. Zo kunnen we met elkaar herinneringen ophalen aan de hand van foto’s en plakboeken. Mevrouw Johanna Lotens, heeft het initiatief genomen om dit (samen met de dames Riet van Bockel en Heiltje Stevens) te organiseren en zij is het die zoveel materiaal bewaard heeft dat we nu deze expositie kunnen houden. Enkele dames van toen hebben zich beschikbaar gesteld om tijdens de openingsuren van het museum aanwezig te zijn op zondagen van 14.00 tot 17.00 uur en op maandagen van 19.30 tot 22.30 uur. Zij zullen dan uitleg geven bij de getoonde objecten en foto’s.

Openingstoespraak.

Mevrouw Heiltje Stevens neemt de taak over van mevrouw Riet van Bockel die helaas vandaag ziek is. Zij heet de aanwezigen welkom en leest de openingstoespraak van Riet (die gelukkig op papier staat) voor.

“Het is heel bijzonder dat we hier vanmiddag o.a. mogen begroeten:
Mevrouw van Verschuer-Sinia die ons in 1969 met de oprichting op weg heeft geholpen als provinciaal bestuurslid.
Mevrouw Trudy Martens de eerste voorzitster die toen van mening was dat er iets nieuws moest komen voor de vrouwen in Kerkdriel.
Mevrouw José ten Berge bestuurslid geworden in 1973 en tevens leidster van de leeskring.
Mevrouw Annemarie Pannekoek die van José de leeskring overnam en de Engelse lessen doceerde. Tevens was zij de reisleidster van de uitstapjes naar Londen, Parijs en Kopenhagen.

“De Tas” …. een geheugensteutje hoe het ook weer was:

Eind november 1969 was er de eerste afdelingsavond in gebouw “Johanna”. We begonnen toen met 18 leden. Er werd een tas meegebracht met daarin het eigen koffiekopje wat natuurlijk praktisch was. Er hoefde dan in het gebouw niet afgewassen te worden.
De tas werd op de dichtstbijzijnde stoel gezet om nog even een plaatsje vrij te houden voor een familielid of vriendin die er nog niet was. De eerste afdelingsavond werd verzorgd door de heer Hattink uit Geldermalsen. Hij toonde ons dia’s van de verdwijnende Betuwe, waarschijnlijk waren er toen al plannen voor de Betuwelijn. Maar toch kregen we nog mooie beelden te zien van bloeiende fruitbomen en deze gingen als herinnering mee naar huis in hoofd en tas.

Dit was het begin van een steeds voller wordende tas aan kennis, herinneringen aan sinterklaas-en kerstvieringen, leeskringavonden, papierknipkunst, handwerken, cursussen woonomgeving, politiek, streekplannen, schilderlessen, de milieuproblematiek enz. enz. De bond groeide naar ruim 100 leden. Onze tassen werden steeds voller en na bijna 30 jaar gingen de tijden veranderen. Meer vrouwen kregen een betaalde baan, een gevolg van de emancipatie en meer scholing voor vrouwen. Het ledental liep terug en bestuursleden vinden werd moeilijk. In onderling overleg werd besloten in maart 1998 te stoppen en nog gezamenlijk een reisje te maken om het overgebleven kasgeld te benutten en een gedeelte te schenken aan het goede doel”.

Opening Expositie
Mevrouw van Verschuer, mevrouw Martens, Mevrouw Pannekoek en mevrouw ten Berge werden uitgenodigd omals eertsen naar binnen te gaan en symbolisch hun tas te vullen met plattelandsvrouwen-herinneringen. Mevrouw Johanna Lotens gaf nog een korte uitleg over “30 jaar plattelandsvrouwen “.

v.l.n.r. de dames ten Berge - Pannekoek - Martens - van Verschuer
De genodigden voor deze opening werden kort welkom geheten door de voozitter van het stichtingsbestuur Driels Museum de heer Ansfried Goesten.
Uitleg door Johanna Lotens (rechts)