Presentatie boek

dec 15, 2007

Zaterdagmiddag 15 december 2007 heeft in ons museum de presentatie van een boek plaats gevonden. Het boek is geschreven door ons ERELID Antoon Vissers. Hij heeft zich gedurende vele jaren met hart en ziel ingezet voor de belangen van ons museum. Niets was hem teveel en altijd kon een beroep op hem worden gedaan voor allerlei werkzaamheden. Wij zijn er bijzonder trots op dat ons erelid het museum heeft uitgekozen voor een markant punt in zijn leven namelijk het presenteren van zijn verhalen in boekvorm. In het museum zijn sinds 1993 al een groot aantal door hem uit hout gesneden beeldjes te zien van markante figuren uit de Drielse samenleving uit vroegere tijden. Zijn talenten als houtsnijkunstenaar en als verteller heeft hij nu laten samenkomen in het boek “Aauw Driel” met zijn “verhaoltjes over kleurrijke minse”. Het boek verhaalt over herinneringen aan Drielenaren in woord en beeld. Het was aardig druk in het museum. Vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en veel bekenden van Antoon waren aanwezig. De presentatie werd ingeleid door een drietal schrijvers welke voor ons museum geen onbekenden zijn. De heren Robert Goesten, Gerard de Leeuw en Gerrit Verkuil hebben in het verleden ook hun talenten aangewend om mee te werken aan uitgaven van ons museum.  Robert en Gerard prezen Antoon voor de moed die hij heeft gehad om zijn herinneringen in Driels dialect aan het papier toe te vertrouwen. Zij vonden het bovendien bijzonder dat hij dit boekwerkje geheel in eigen beheer heeft durven uitbrengen. Weliswaar met hulp van en sponsoring door diverse mensen en instanties maar toch. Beiden hoopten dat de nieuwbakken auteur een vervolg aan deze eersteling zal geven. Verhalen kent hij nog genoeg en het zou heel mooi zijn als die ook voor de toekomstige generaties bewaard zouden blijven. De heer Gerrit Verkuil gaf daarna in het kort een humoristisch overzicht van de Bommelerwaardse dialecten en hun verschillen. Hierna kwam de schrijver zelf aan het woord. Hij bedankte de mensen en instanties die hem behulpzaam zijn geweest bij het uitvoeren van zijn stiekem toch wel grote droom. Hij prees Drukkerij Printbest voor de prachtige uivoering van zijn boek.

Graag zou hij het eerste exemplaar hebben willen overhandigen aan Mevrouw Ada Boerma onze nieuwe burgemeester. Die kon helaas wegens dringende verplichtingen, als gevolg van de grote stroomstoring in de Bommelerwaard, niet aanwezig zijn. Wethouder Gijsbert Smit kon waarschijnlijk pas later in de middag acte de presence geven. Maar Antoon was niet voor één gat te vangen. Onder de aanwezigen bevond zich de heer Ko Hooijmans, in zijn hoedanigheid als voorzitter van het Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel (een van de sponsoren bij dit project), die graag bereid was het boek in ontvangst te nemen. Hij bedankte Antoon, onvoorbereid en dus voor de vuist weg, op zijn geheel eigen wijze voor deze eer. Hij nam het gesigneerde exemplaar onder applaus in ontvangst. Namens de kinderen en kleinkinderen bood vervolgens een van Antoon’s dochters een prachtig bloemstuk aan. Dit was echter speciaal bestemd voor hun moeder en oma die behoorlijk in de rats heeft gezeten of het allemaal wel goed zou komen. Onder het genot van een hapje en een drankje signeerde Antoon graag de exemplaren die door de aanwezigen werden gekocht. Een leuke mededeling kwam van de heer Theo de Leeuw van de plaatselijke Readshop die Antoon kon vertellen dat er, zonder nog één exemplaar in zijn winkel, toch al een twintigtal boeken waren verkocht.

Op bovenstaande foto ziet u v.l.n.r de inleiders van deze middag de heren Goesten, de Leeuw en Verkuil. Op tafel een aantal door Antoon Vissers vervaardigde beeldjes.
Op bovenstaande foto (overgenomen uit Het Carillon van 12 december 2007) ziet u Antoon Vissers bezig met zijn grote hobby.