Privacy protocol

Privacy protocol Stichting Driels Museum

Stichting Driels Museum respecteert de privacy van haar bezoekers, sponsoren en vrienden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Stichting Driels Museum doet er alles aan uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om uw privacy te waarborgen, handelt Stichting Driels Museum altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u de website www.drielsmuseum.nl bezoekt of op een andere manier met Stichting Driels Museum in contact treedt. Stichting Driels Museum adviseert u daarom deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. In het geval van vragen dan wel opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met ons per email: info@drielsmuseum.nl

Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

  • Financiële administratie; 
Stichting Driels Museum is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Ten behoeve van het opstellen de factuur worden uw naam, adresgegevens, e- mailadres en telefoonnummer verwerkt.
  • Inzage
; Stichting Driels Museum biedt u het recht op toegang tot en, waar van toepassing, het aanpassen van uw persoonlijke gegevens. Op verzoeken om het inzien, corrigeren, completeren of verwijderen van persoonlijke gegevens zal door Stichting Driels Museum binnen een redelijke tijd en na verificatie van je identiteit worden gereageerd.
  • Contact; 
Wanneer u wilt dat Stichting Driels Museum contact met u opneemt, kunt u ons mailen. Door contact met ons op te nemen verwerken wij uw naam, personalia en uw e-mailadres.
  • Persoonsgegevens delen met derden; Stichting Driels Museum verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden en zal deze nimmer delen met anderen.
  • Beveiliging; Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.
  • Wijzigen privacyverklaring; Stichting Driels Museum behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring indien noodzakelijk te wijzigen. Stichting Driels Museum adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Stichting Driels Museum wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.