Uitreiking Koninklijke onderscheiding in Driels Museum

apr 29, 2009

Zij was gevraagd behulpzaam te willen zijn bij de ontvangst en rondleiding van een speciale groep bezoekers aan de lopende expositie over het plattelandsvrouwengebeuren. Ze had het eigenlijk te druk maar besloot toch maar aanwezig te zijn. Nietsvermoedend kwam mevrouw Riet van Bockel – Zandee tegen elf uur naar het Driels Museum. Alles voor de ontvangst van de groep was al klaar gezet en het wachten was op de gasten. Tegen half twaalf verscheen het gezelschap onder leiding van burgemeester Ada Boerma – van Doorne. In haar kielzog volgden wethouder Verhoeckx, kinderen van Bockel, kleinkinderen en verdere familie met daarbij ook nog een groot aantal genodigden.

Burgemeester Boerma zei in haar toespraak dat het de Koningin had behaagd om Riet te benoemen als “Lid in de Orde van Oranje Nassau”. Deze onderscheiding is haar verleend voor de vele en jarenlange inzetten voor het kerkelijke en sociale leven in Kerkdriel. Ondanks haar drukke bestaan en vaak volle agenda wist zij voor sociale missies immer tijd vrij te maken. Aan die belangeloze inzet kan menigeen een voorbeeld nemen. Mevrouw Boerma memoreerde dat “een lintje” niet zo maar even wordt verleend. Je moet er wel wat voor gedaan hebben en een groot aantal mensen moet de aanvrage ondersteunen. De versierselen werden opgespeld en toen kon de gedecoreerde uitgebreid worden gefeliciteerd door de aanwezigen. Er was uiteraard oranjebitter om een toost uit te brengen.

De burgemeester verzocht Riet en haar familie om in de middag van drie tot vijf uur aanwezig te willen zijn in het gemeentehuis. Daar zullen dan alle acht vandaag gedecoreerden aanwezig zijn samen met vele oud-gedecoreerden uit de gemeente. Na vertrek van mevrouw Boerma volgde nog een kort samenzijn met voor alle aanwezigen koffie met gebak, een hapje en een drankje. Daarna vertrok het gezelschap naar het gebouw van de Johannastichting waar een uitgebreide lunch stond te wachten. Een trotse en zichtbaar aangedane Riet in hun midden.

Toen Riet werd geroepen om de groep welkom te heten verschoot ze van kleur en kreeg het spontaan flink warm.