Velddriel in Beeld

jan 30, 2024

VELDDRIEL IN BEELD

Velddriel staat komende tijd letterlijk ‘in the picture’ in het Driels Museum. Het hoofdonderwerp van de fototentoonstelling ‘Velddriel in Beeld’ is jeugdwerkorganisatie De Muggenheuvel, die onlangs haar 50-jarig bestaan vierde. Daarnaast komen twee verenigingen aan bod die hier weer uit voortgekomen zijn, namelijk Jeugdraad De Schumers en Open Bejaardenwerk Nooitgedacht. Bovendien worden er unieke Velddrielse kermisfoto’s van begin jaren ’60 vertoond.

Jongerenpastor Piet van ’t Walderveen nam in 1972 het initiatief voor de oprichting van het Velddrielse jeugdwerk. Destijds waren voetbal en de fanfare de enige naschoolse activiteiten voor kinderen. Dat daarnaast grote behoefte was aan andere vormen van vrijetijdsbesteding, blijkt wel uit het feit dat zich meteen honderd kinderen aanmeldden. De naam ‘Muggenheuvel’ staat voor een plek waar veel kinderen bijeenkomen voor allerlei activiteiten: sport, spel, creativiteit en ontspanning.

Naast wekelijkse gym- en knutselavonden organiseerde het jeugdwerk ieder jaar een zomerkamp voor groot en klein. Zeker in de tijd dat op vakantie gaan nog niet zo gebruikelijk was, betekende dit voor veel jongeren een onvergetelijke belevenis. Nog steeds zijn er wekelijkse bijeenkomsten voor kinderen uit Velddriel én omstreken. Ook wordt jaarlijks een vakantieweek, carnavalsfeest en Halloweentocht gehouden.

Riny Verhoeven en Riek Verhoeven-van den Berk, Muggenheuvel-vrijwilligers van het eerste uur, zullen de expositie in het Driels Museum openen.

Riek Verhoeven was eveneens initiatiefneemster voor Jeugdcarnavalsraad de Schumers, maar ook andere Velddrielse verenigingen droegen hieraan hun steentje bij. De presentatie verliep in stijl: ‘In 1979 reed in de carnavalsoptocht een wagen mee met een levensgrote wieg, een aantal ‘zwangere’ Muggenheuvelleidsters en de Velddrielse kerktoren, onder het motto “Wij roepen van de toren, de jeugdprins wordt geboren!” Tijdens het prinsenbal in 1980 werd die wieg binnen gereden en deed verloskundige Zuster de Vaan de onthulling,’ vertelt Riek.

Ook Open Bejaardenwerk Nooitgedacht is in 1980 ontstaan op initiatief van vrijwilligers van de Muggenheuvel. Huisarts Vijgen merkte dat er onder ouderen grote behoefte bestond aan contact met leeftijdsgenoten. Zijn echtgenote Els, en Corrie van de Biggelaar, beiden actief in het jeugdwerk, zetten een vrijwilligersteam op. Sindsdien worden naast tweewekelijkse ontspanningsmiddagen met spelletjes en gezelligheid ook informatiebijeenkomsten en uitstapjes georganiseerd. ‘Na bijna 45 jaar komt nog steeds een groot aantal ouderen om de veertien dagen met veel plezier bij elkaar, en is deze soos nog altijd een begrip in Velddriel.’

Ten slotte bieden zo’n 200 nooit eerder gepubliceerde foto’s uit de jaren 1960/61 een prachtig tijdsbeeld van de Velddrielse bevolking in deze periode. Deze (niet verkochte) kermisfoto’s zijn bewaard door een Velddrielse winkelier en onlangs door diens familie aan het Driels Museum geschonken. Tijdens de tentoonstelling worden ze op een beeldscherm vertoond.

‘Velddriel in beeld’ wordt zo gegarandeerd een feest van herkenning voor alle generaties Velddrielenaren!

De expositie is van 5 februari tot 14 april 2024 te zien in het Driels Museum, Teisterbandstraat 38 Kerkdriel. Het museum is op zondag van 14.00 tot 17.00 uur geopend en op maandag van 19.30 tot 22.30 uur.

Veel Velddrielenaren koesteren warme herinneringen aan de zomerkampen van de Muggenheuvel.
Herken je grootouders, je ouders of... jezelf, op deze unieke foto's uit de jaren zestig.