Bezoek van burgemeestersechtpaar Boerma

jan 29, 2009

Vrijdagmiddag kwam de burgemeester van Maasdriel, mevrouw Ada Boerma-van Doorne, samen met haar echtgenoot op bezoek in ons museum. Niet officieel in functie als burgemeester maar informeel. Dit naar aanleiding van een gesprek tussen een van de vrijwilligers en de burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis op 5 januari 2009. In dat gesprek betuigde mevrouw Boerma nogmaals haar spijt voor haar verhindering om de expositie “Religieus Erfgoed” te openen zoals was gepland. Direct daarop inhakend nodigde onze vrijwilliger haar uit om alsnog een bezoek aan ons museum te brengen. In de dagen daarna werd de afspraak gemaakt en zo verschenen de heer en mevrouw Boerma deze middag voor hun informele bezoek. Zij werden in het museum welkom geheten en maakten kennis met een aantal vrijwilligers die eveneens aanwezig waren. Voorafgaand aan de rondleiding werden onder het genot van een kopje koffie allerlei zaken besproken die verband houden met het in stand houden van een geregistreerd museum. Beide bezoekers gaven vrijuit hun mening over een aantal aspecten waarbij uiteraard ook onderwerpen aan de orde kwamen die samenhangen met de samenwerking tussen het museum en de gemeente. Mevrouw Boerma kreeg een lijst overhandigd waaruit bleek dat zij sinds 1810 de vijf en twintigste officieel benoemde burgemeester c.q. waarnemer is van de gemeente Driel/Maasdriel. Zij was volledig verrast door dit feit dat haar nog niet bekend was. Hierna volgde een rondleiding door het museum waarvan beide bezoekers naar hun eigen zeggen volop genoten. Uiteraard hadden ze de nodige belangstelling voor de “fotogalerij” van de burgemeesters sinds 1810 welke op de zolder van het museum te zien is. Zij waren na afloop vol lof over de collectie en het vele werk dat door de vrijwilligers wordt gestoken in het behouden van het “Drielse” cultureel erfgoed. Na ruim twee en half uur nam het echtpaar Boerma afscheid met woorden van dank voor de ontvangst, de gemoedelijke open gesprekken en de rondleiding.

Op bovenstaande foto ziet u mevrouw Ada Boerma-van Doorne aan het bureau van de burgemeester zoals dat in het verleden gebruikt is in het oude gemeentehuis aan het Mgr. Zwijsenplein.