Driels Museum trots op nationaal keurmerk

nov 17, 2007

Het Driels Museum mag met ingang van dit jaar officieel naar buiten treden als gecertificeerd museum en het daarbij behorende logo gebruiken. Het Bestuur van de Stichting Het Nederlands Museumregister heeft het predicaat ‘Geregistreerd Museum’ toegekend na positief advies van de landelijke adviescommissie. Dit betekent dat het Driels Museum is opgenomen in het Nederlands Museumregister, een landelijk instrument voor museale kwaliteitszorg. De doelstelling van het register is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea en daarmee het verantwoord beheer van het culturele erfgoed. Een ‘Geregistreerd Museum’ voldoet niet alleen aan een negental kwaliteitseisen maar wordt ook geacht te handelen volgens de gedragsregels voor museale beroepsethiek. Daarmee is het museum voor publiek, overheden, subsidiegevers, sponsors en collega-musea een betrouwbare partner.

Het is de overheid geweest, die de registratie heeft geëntameerd om musea op allerlei terreinen te stimuleren te voldoen aan basale kwaliteitseisen. In 2003 kreeg het Driels Museum een voorlopige registratie en vervolgens 3 jaar de tijd om aan de basiseisen te voldoen. Er is veel energie gestoken in het opzetten van een collectieregistratiesysteem, conservering en onderhoud van de collectie, verbetering van de presentatie en het maken van een beleidsplan. Er is ondermeer geïnvesteerd in klimaatbeheersing, publiekstoegankelijkheid en kennisverbreding bij de medewerkers. Voor een museum dat uitsluitend op vrijwilligers draait is de registratie een enorme waardering want om aan de strenge eisen te voldoen moet er sprake zijn van een professionele aanpak. Het bestuur van de Stichting Driels Museum is dan ook trots op het bereikte resultaat. Om daar uiting aan te geven organiseerde zij voor genodigden een feestelijke bijeenkomst in het museum aan de Teisterbandstraat in Kerkdriel. Rond 14.30 uur heette de voorzitter van het Driels Museum alle aanwezigen welkom. Onder hen een aantal vrijwilligers van het eerste uur. Hij gaf een korte terugblik op de geschiedenis van het museum en vooral op de laatste drie jaren waarin heel veel werk is verzet. Verder bedankte hij de provincie Gelderland, de gemeente Maasdriel, de Rabobank en een aantal sponsoren voor hun financiële steun die het bereiken van deze mijlpaal mede mogelijk maakten. Ook sprak hij zijn dank uit aan de medewerkers van de stichting Het Gelders Erfgoed die ons museum met raad en daad terzijde stonden in het afgelegde traject.

Het bij de registratie behorende muurschildje met het logo werd vervolgens officieel werd aan de gevel van het museumgebouw bevestigd door de heer N.J. Hooijmans, voorzitter van het Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel. Hij zij in zijn toespraakje enorm veel waardering te hebben voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om het museum te brengen waar het nu is. De directeur van het Gelders Erfgoed, de heer Jacobus Trijsburg, overhandigde binnen vervolgens het officiële certificaat van registratie aan de voorzitter van het museum. Middels een diapresentatie kregen de aanwezigen van hem en de heer Zeno Kolks een duidelijk overzicht van de organisatie in de museale wereld in Nederland. Afsluitend overhandigde hij het certificaat aan voorzitter Ansfried Goesten en bracht hij een toost uit op het behaalde succes. Hierna volgde onder het genot van een hapje en een drankje nog een gezellig samenzijn waarbij veel leuke herinneringen en oude verhalen werden opgehaald.